dertig32 :: het bureau voor advies, coaching en innovatie
 

he, who every morning plans the transactions of the day, and follows that plan
carries a thread that will guide him through a labyrinth of the most busy life

Victor Hugo

dertig32 :: het bureau voor advies, coaching en innovatie
   
 
dertig32 :: het bureau voor advies, coaching en innovatie
 
 


dertig32 is meer dan thuis in de wereld van de vrije tijd en in de wereld van het welbevinden van de mens in het bijzonder. Een wereld die in het hectische leven van alledag steeds belangrijker wordt. dertig32 heeft een ruime kennis en ervaring op dit gebied. Zij biedt advies en ondersteuning, helpt u bij het uitvoeren van vernieuwende ideeën en organiseert reizen naar landen waar innovatie hoog in het vaandel staat. Haar werkgebied bevindt zich in de breedte van de toeristisch-recreatieve sector, van koepelorganisaties tot gemeenten en provincies.

trends
dertig32 is op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen en trends. Nationaal én internationaal. Zij biedt u de nodige ondersteuning om uw bedrijf aan te laten sluiten op de wensen van uw klanten. Die wensen zijn namelijk niet constant. Inzicht in de verlangens en verwachtingen van uw doelgroep, kan het verschil maken tussen vooruitlopen en stil blijven staan. dertig32 is de flexibele gesprekspartner, die de voor u belangrijke signalen uit de markt oppikt en op een door u gewenst moment aan u voorlegt.

 
       
   
dertig32 - úw intermediair voor kennis en innovatieve ideeën
   


Privacy Statement
| Web design door KINET e-Solutions