dertig32 :: het bureau voor advies, coaching en innovatie
 

dertig32 :: het bureau voor advies, coaching en innovatie
   
 
dertig32 :: het bureau voor advies, coaching en innovatie
 
 

Een goed geoutilleerd netwerk aan contacten binnen de Rijksoverheid, de provinciale - en gemeentelijke overheden in de toeristisch-recreatieve sector, evenals belangenbehartigende organisaties en bedrijfsleven in dezelfde sector.
   
Een breed zakelijk en maatschappelijk netwerk aan contacten, in de wereld van het welbevinden [gezondheid], de Vrijetijd, de services clubs zoals bijvoorbeeld Rotary en beroepsmatig bijvoorbeeld Vrouwen Netwerk, NVO2 en anderen
   
Diverse samenwerkingsverbanden op het gebied van toerisme & recreatie, regionale ontwikkeling, congresorganisatie, reizen en het maken van toekomstvisie in Nederland en Europa.

 
       
   
dertig32 - úw intermediair voor kennis en innovatieve ideeën
   


Privacy Statement
| Web design door KINET e-Solutions