dertig32 :: het bureau voor advies, coaching en innovatie
 

dertig32 :: het bureau voor advies, coaching en innovatie
   
 
dertig32 :: het bureau voor advies, coaching en innovatie
 
 
Lid Vrouwelijke Directeuren Nederland
   
Lid van NVO2, Nederlandse Vereniging van HRD professionals in ontwikkelen en opleiden
   
Cultureel Ambassadeur van de stad Rotterdam
   
Voorzitter van Quota International Nederland Rotterdam, een serviceclub die vrouwelijke professional bijeen brengt waarbij onderling kennis en ervaring uitwisselen een belangrijke doelstelling is.
   
Lid kerngroep van de Renaissance Groep. De Renaissance Groep is een beweging van mensen die zich ten doel stelt om in alle geledingen van de huidige sociaal- economische samenleving, bewustwordings- en veranderingsprocessen te signaleren, te stimuleren en te entameren.
   
Lid van het PIM [Platform Innovatie in Marketing]
 
       
   
dertig32 - úw intermediair voor kennis en innovatieve ideeën
   


Privacy Statement
| Web design door KINET e-Solutions